<![CDATA[______LooVeeLookClasiic]]> Feed del fotolog http://www.floguer.com/sooclasic/ es <![CDATA[uii Qee'ee LiindaaH ]]> Tue, 13 Apr 2010 20:33:40 -0700
Hahaha iiop pooR priimeraVez enn FloogueeR.....DejeeenH CooemtaRioo iii seraaN agregadoS~]]>
http://www.floguer.com/sooclasic/190710
<![CDATA[JuStiin Biieber]]> Thu, 18 Mar 2010 02:08:41 -0700
HooLaah' aaTooDoo'H MuundoH aaqii'i zuubiiendooH PhootiitooH
deee Hoii aaaSuu'u teeeniiaa uun BuueH'nn qee noo Suubiiaa'aH veeRdaadH ... ii puue'Ss LooS deejooH qoon uunaaa'a Phoothiitoo'H dee mii nooviioo J.B I(LL) U......
Meee voooeeeH biiieee quiiDeenSeee ....
]]>
http://www.floguer.com/sooclasic/185904 deee Hoii aaaSuu'u teeeniiaa uun BuueH'nn qee noo Suubiiaa'aH veeRdaadH ... ii puue'Ss LooS deejooH qoon uunaaa'a Phoothiitoo'H dee mii nooviioo J.B I(LL) U......
Meee voooeeeH biiieee quiiDeenSeee ....
]]>
<![CDATA[Luunaa Nuueva^^]]> Fri, 20 Nov 2009 20:17:51 -0800
Olaa^^
Qoomoo aanDaan , eezzpperroo zuupeer , aqii naamaass pponiienDop footoo dee mii iidoloo... hahaha.. ooohh poor diioss, see ve liinDo...heheehe... Waoo oii zeee eeztreenaa Luunaa Nuuevaa .. OMG taaiiloor luutheeR..(jaacob).Bueenoo nos veemooss ... me teengoo qee iir
cuiideNsee... graaziias poor fiiirmarr..
biiie^^.

haciienDoww: taReea dee qiimiica
MSN: cooNeectadaa.
coorreO: hannah_mara@hotmail.com
ScuuchaanDo: Beeaat iit
aaRtiissta: Miichaeel Jaacksoon^^
fraaCee deeL diia:

>>>_/\\_______________________________/\\____
_♪•..____Zee feliiz , viivee la viiDa aal Maxiimo_______♪.ØC••
¯\\/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯�]]>
http://www.floguer.com/sooclasic/168559 Qoomoo aanDaan , eezzpperroo zuupeer , aqii naamaass pponiienDop footoo dee mii iidoloo... hahaha.. ooohh poor diioss, see ve liinDo...heheehe... Waoo oii zeee eeztreenaa Luunaa Nuuevaa .. OMG taaiiloor luutheeR..(jaacob).Bueenoo nos veemooss ... me teengoo qee iir
cuiideNsee... graaziias poor fiiirmarr..
biiie^^.

haciienDoww: taReea dee qiimiica
MSN: cooNeectadaa.
coorreO: hannah_mara@hotmail.com
ScuuchaanDo: Beeaat iit
aaRtiissta: Miichaeel Jaacksoon^^
fraaCee deeL diia:

>>>_/\\_______________________________/\\____
_♪•..____Zee feliiz , viivee la viiDa aal Maxiimo_______♪.ØC••
¯\\/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯�]]>
<![CDATA[Miichaeel Jaacksoon^^]]> Wed, 18 Nov 2009 20:14:34 -0800
Olaa^^
Qoomoo aanDaan , eezzpperroo zuupeer , aqii naamaass pponiienDop footoo dee mii iidoloo... hahaha.. ooohh poor diioss, see ve liinDo...heheehe... Waoo mañaanaa zeee eeztreenaa Luunaa Nuuevaa .. OMG taaiiloor luutheeR..(jaacob).Bueenoo nos veemooss ... me teengoo qee iir
cuiideNsee... graaziias poor fiiirmarr..
biiie^^.

haciienDoww: taReea dee qiimiica
MSN: cooNeectadaa.
coorreO: hannah_mara@hotmail.com
ScuuchaanDo: Beeaat iit
aaRtiissta: Miichaeel Jaacksoon^^
fraaCee deeL diia:

>>>_/\\_______________________________/\\____
_♪•..____Zee feliiz , viivee la viiDa aal Maxiimo_______♪.ØC••
¯\\/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯�]]>
http://www.floguer.com/sooclasic/168417 Qoomoo aanDaan , eezzpperroo zuupeer , aqii naamaass pponiienDop footoo dee mii iidoloo... hahaha.. ooohh poor diioss, see ve liinDo...heheehe... Waoo mañaanaa zeee eeztreenaa Luunaa Nuuevaa .. OMG taaiiloor luutheeR..(jaacob).Bueenoo nos veemooss ... me teengoo qee iir
cuiideNsee... graaziias poor fiiirmarr..
biiie^^.

haciienDoww: taReea dee qiimiica
MSN: cooNeectadaa.
coorreO: hannah_mara@hotmail.com
ScuuchaanDo: Beeaat iit
aaRtiissta: Miichaeel Jaacksoon^^
fraaCee deeL diia:

>>>_/\\_______________________________/\\____
_♪•..____Zee feliiz , viivee la viiDa aal Maxiimo_______♪.ØC••
¯\\/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯�]]>
<![CDATA[Miichaeel Jaacksoon^^]]> Fri, 06 Nov 2009 22:03:07 -0800
Olaa!!
Waaoo qee Liinda footoo qee suubii
mee eencaantoo eezta zzuupeer
buuenos eezperoo ii me fiirmen muuchoo vaa...

zaaluudoss!!
biiee
]]>
http://www.floguer.com/sooclasic/167525 Waaoo qee Liinda footoo qee suubii
mee eencaantoo eezta zzuupeer
buuenos eezperoo ii me fiirmen muuchoo vaa...

zaaluudoss!!
biiee
]]>
<![CDATA[Miichaeel Jaacksoon^^]]> Thu, 29 Oct 2009 19:31:26 -0700
waaw pss aqii pponiiendo footo dee uunoo dee miiizz iidoooloz
eell meejoorr , eell uunicoo, eel iindiizcutiible reey deel pop


.....


M I C H A E L
J A C K S O N^^^ thee beezt]]>
http://www.floguer.com/sooclasic/166878 eell meejoorr , eell uunicoo, eel iindiizcutiible reey deel pop


.....


M I C H A E L
J A C K S O N^^^ thee beezt]]>
<![CDATA[SeeleNaa Goomez]]> Wed, 21 Oct 2009 19:37:51 -0700
waaw qee liinddaa footoo
mee qeedo geniial ... see ve muii liinda seele
buuenoo fiirmen muchoo
ioo deevuellvo!!


Atten:

SooClasiic^^*

HaciiendoW: Naada :S
ViiendoW : Teelee
Reed: Twitter
http://www.twitter.com/SpunickRock

MSN: Hannah_mara@hotmail.com
Ezztadoo: ConnectaDaa]]>
http://www.floguer.com/sooclasic/166115 mee qeedo geniial ... see ve muii liinda seele
buuenoo fiirmen muchoo
ioo deevuellvo!!


Atten:

SooClasiic^^*

HaciiendoW: Naada :S
ViiendoW : Teelee
Reed: Twitter
http://www.twitter.com/SpunickRock

MSN: Hannah_mara@hotmail.com
Ezztadoo: ConnectaDaa]]>
<![CDATA[Demii Loovato]]> Mon, 05 Oct 2009 21:24:32 -0700
Waaoo se vee super Liinda....

Graciias x Fiirmar


Ioo loss agrego enseguiida!!

]]>
http://www.floguer.com/sooclasic/164835
Graciias x Fiirmar


Ioo loss agrego enseguiida!!

]]>
<![CDATA[JaakeeAnd SelenaGoomez^^]]> Wed, 30 Sep 2009 19:39:27 -0700
.....Ammm....Noo teengoo nada kk deciir]]>
http://www.floguer.com/sooclasic/164444
<![CDATA[Demii Loovato]]> Tue, 22 Sep 2009 15:56:50 -0700
Nuevoo diisco dee Demii


]]>
http://www.floguer.com/sooclasic/163830

]]>